Imieniny:
wtorek, 21 listopada 2017
EnglishPolish

Do szkół podstawowych

Nabór do  klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Zduńska Wola
na rok szkolny 2017/2018

Nabór klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola, na rok szkolny 2017/2018 będzie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 59).

Kryteria naboru

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci siedmioletnie zamieszkałe
w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów określone przez organ prowadzący w uchwale Rady Gminy Zduńska Wola, tj.:

 • dziecko realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego w placówce, do której składany jest wniosek – 32 punkty,
 • rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek –
  16 punktów,
 • miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 8 punktów,
 • w obwodzie placówki, do której składany jest wniosek mieszkają krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 punkty.

Terminy naboru

 • od 1 marca 2017 r. – wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, (druki zgłoszeń/wniosków o przyjęcie dostępne są w gminnych szkołach podstawowych),
 • od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. – przyjmowanie przez szkoły podstawowe wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
 • od 3 kwietnia 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków,
 • w dniu 10 kwietnia 2017 r. opublikowanie przez każdą komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (na poziomie oceny formalnej i merytorycznej),
 • od 11 kwietnia 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wybranej placówki w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 19 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół.
 • od 4 maja 2017 r. do 16 sierpnia 2017 r.- termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina zduńska Wola na rok szkolny 2017/2018 zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności określa zarządzenie nr 316/2017 Wójta Gminy Zduńska Wola.

Do pobrania

# Plik Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie Podstawówka 222 KB 187