Imieniny:
wtorek, 21 listopada 2017
EnglishPolish

Do gimnazjów

Nabór do klas pierwszych gimnazjów na terenie Gminy Zduńska Wola
na rok szkolny 2016/2017

Nabór klas pierwszych gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola na rok szkolny 2016/2017 będzie przeprowadzony z uwzględnieniem znowelizowanej ustawy o systemie oświaty.
Kryteria naboru
Pierwszeństwo przyjęcia do gminnych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola mają uczniowie zamieszkali w obwodzie danego gimnazjum. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła gimnazjalna nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów określone przez organ prowadzący w Uchwale nr XVIII/133/2015 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów stosowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym klas pierwszych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola:
1) średnia ocena na zakończenie I semestru szkoły podstawowej:
• 6,0-5,0 – 30 punktów,
• 4.9-4,0 – 20 punktów,
• 3,9-3,0 – 10 punktów,
• 2,9-2,5 – 5 punktów,
• 2,4- niżej – 1 punkt
2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek – 25 punktów,

Terminy naboru

 • od 1 czerwca 2016 r. – wydawanie wniosków o przyjęcie kandydata
  do gimnazjum, (druki zgłoszeń/wniosków o przyjęcie dostępne są w gimnazjach na terenie gminy Zduńska Wola),
 • od 1 czerwca 2016 r. do 27 czerwca 2016 r. – przyjmowanie przez szkoły gimnazjalne wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej gimnazjum,
 • od 24 czerwca 2016 r. do 27 czerwca 2016 r. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
  o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu,
 • od 28 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków,
 • w dniu 1 lipca 2016 r. opublikowanie przez każdą komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (na poziomie oceny formalnej i merytorycznej),
 • od 4 lipca 2016 r. do 7 lipca 2016 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wybranej placówki w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 11 lipca 2016 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych poszczególnych szkół,
 • od 15 lipca 2016 r. do 8 sierpnia 2016 r.- termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina zduńska Wola na rok szkolny 2016/2017 zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności określa zarządzenie nr 160/2016 Wójta Gminy Zduńska Wola.

Do pobrania

# Plik Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie Gimnazjum 138 KB 203