Imieniny:
środa, 19 czerwca 2019
EnglishGermanPolish

Nowa drogą przez Henryków, Biały Ług i Krobanów

Zakończyła się przebudowa największej inwestycji drogowej realizowanej przez Gminę Zduńska Wola w bieżącym roku.  Rozbudowa dróg gminnych dotyczyła odcinków o łącznej długości  prawie 3 km w miejscowościach Henryków, Biały Ług i Krobanów.

W dniu 18 grudnia br. miało miejsce uroczyste oddanie inwestycji wraz z symbolicznym przecięciem wstęgi. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Stanisław Muszyński – doradca Wojewody Łódzkiego, Krzysztof Wójcik – V-ce Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” z Piotrkowa Trybunalskiego głównego wykonawcy robót, Maciej Ośródek – Prezes Zarządu „DROMAK” Sp. z o.o. podwykonawcy robót, Romuald Bednarczyk – inspektor nadzoru inwestorskiego, Radni Rady Gminy Zduńska Wola, Sołtysi wsi Krobanów, Biały Ług i Henryków oraz ks. Mieczysław Malinowski – dyrektor schroniska im. bł. Franciszka Drzewieckiego w Henrykowie.

W ramach prac zostały poszerzone jezdnie i wykonane nowe nawierzchnie o szerokości 5,5 m, chodnik z kostki betonowej o szer. 2 m zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni, i szer. 1,5 m na odcinku zlokalizowanym za rowem.

Wzdłuż krawędzi jezdni zostały wykonane pobocza o szerokości 0,75 m. Zjazdy do posesji wykonano z kostki betonowej.

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych wybudowano 4 wyniesione przejścia dla pieszych, a jedno poza strefą oświetlenia drogi specjalnie oświetlone instalacją hybrydową.

Wykonano również przebudowy sieci energetycznych oraz telekomunikacyjnych celem usunięcia kolizji z nowo budowaną drogą. 

Wartość robót budowlanych wyniosła 6 677 000,00 zł. 

Inwestycja została dofinasowana kwotą 2 813 017 zł z budżetu państwa w ramach wieloletniego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Rozbudowa dróg gminnych wpłynie na  zwiększenie dostępności zlokalizowanych przy niej podmiotów świadczących usługi publiczne: świetlicy wiejskiej, kościoła, schroniska dla bezdomnych, placu zabaw oraz Szkoły Podstawowej w Krobanowie  Przy rozbudowanych odcinkach dróg zlokalizowanych jest wiele podmiotów gospodarczych, dzięki nowej infrastrukturze, znacznie poprawi się ich funkcjonowanie.

wybory

wybory

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gpks

gpks

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook