Imieniny:
wtorek, 21 sierpnia 2018
EnglishGermanPolish

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY


Młodzieżowa Rada Gminy Zduńska Wola działa od roku 2007 roku. Zgodnie ze statutem w jej skład wchodzi 15 młodzieżowych radnych. Kadencja trwa 2 lata.

W obecnej kadencji, tj. od 2015 roku, aktywnie działa 14 radnych wybranych spośród uczniów Gminnego Gimnazjum w Czechach i Gminnego Gimnazjum w Janiszewicach.

Młodych mieszkańców Gminy Zduńska Wola, którzy zdecydowali się pracować na rzecz innych inspiruje idea samorządności, budowanie międzyludzkich kontaktów, służących rozwojowi społeczności lokalnej i poprawie warunków życia – na miarę możliwości i kompetencji.

Młodzieżowi radni podejmują działania, które są na stałe wpisane w kalendarz imprez gminnych, ale realizują także swoje – nowe – pomysły, np. akcja promująca Fundusz Sołecki podczas Gminnych Dożynek. Ostatni rok tej kadencji to kolejne, nowe pomysły do zrealizowania …

===========================================================================================================================

 

Pełny skład Młodzieżowej Rady Gminy Zduńska Wola

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Funkcja

 

Szkoła

1 Maciej Kaczmarek Przewodniczący MRG Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach
2 Krzysztof Urbaniak Wiceprzewodniczący MRG Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach
3 Patrycja Szrejter Wiceprzewodnicząca MRG Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego
w Janiszewicach
4 Róża Graf Sekretarz MRG Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach
5 Weronika Witczak Radny MRG Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach
6 Julia Jakubowiak Radny MRG Szkoła Podstawowa
w Annopolu Starym
7 Weronika Kowalska Radny MRG Szkoła Podstawowa
w Annopolu Starym
8 Julia Woźnicka Radny MRG Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Izabelowie
9 Natalia Barton Radny MRG Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Izabelowie
10 Monika Włodarczyk Radny MRG Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego
w Janiszewicach
11 Paulina Ratajczyk Radny MRG Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego
w Janiszewicach
12 Wiktoria Karasińska Radny MRG Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego
w Krobanowie
13 Krystian Michalski Radny MRG Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego
w Krobanowie
14 Natalia Juszczak Radny MRG Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
w Wojsławicach
15 Angelika Sołujan Radny MRG rezygnacja


W dniu 22 listopada 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranych radnych Młodzieżowej Rady Gminy Zduńska Wola. Rozpoczęło je wystąpienie Wójta Gminy – Henryka Staniuchy, który przybliżył zasady funkcjonowania samorządu, ideę samorządności i cele jakie, zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Zduńska Wola Statutem Młodzieżowej Rady, stawiane są przed młodymi radnymi.

Uczniowie gminnych placówek oświatowych, którzy uzyskali w wyborach mandat radnego, złożyli ślubowanie oraz wybrali spośród siebie przewodniczącego, dwoje wiceprzewodniczących oraz sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy.

Przewodniczącym MRG został Maciej Kaczmarek – uczeń III klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czechach. Wiceprzewodniczący to Krzysztof Urbaniak – uczeń klasy III gimnazjalnej także ze szkoły w Czechach oraz Patrycja Szrejter – uczennica II klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego
w Janiszewicach. Sekretarzem Młodzieżowej Rady została Róża Graf – uczennica II klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czechach.


W piątek, 8 grudnia 2017 roku, w Urzędzie Gminy Zduńska Wola odbyło się integracyjne spotkania członków Młodzieżowej Rady Gminy Zduńska Wola.

Gry i zabawy, których celem było wzajemne poznanie młodzieżowych radnych, poprowadził Sylwester Witczak – radny Rady Gminy Zduńska Wola. Nawiązanie dobrych kontaktów to warunek sprawnego działania i efektywna realizacja wyznaczonych celów.

Pierwsze zadanie młodzi radni omówili z Dawidem Antczakiem – pracownikiem Referatu promocji. To wigilia dla osób samotnych, organizowana przez Wójta Gminy od lat. Tym razem odbędzie się 15 grudnia br. przy współpracy Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Izabelowie, a pomagać będzie 8 radnych Młodzieżowej Rady Gminy.