Imieniny:
niedziela, 20 stycznia 2019
EnglishGermanPolish

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY


Młodzieżowa Rada Gminy Zduńska Wola działa od roku 2007 roku. Zgodnie ze statutem w jej skład wchodzi 15 młodzieżowych radnych. Kadencja trwa 2 lata.

W obecnej kadencji, tj. od 2015 roku, aktywnie działa 14 radnych wybranych spośród uczniów Gminnego Gimnazjum w Czechach i Gminnego Gimnazjum w Janiszewicach.

Młodych mieszkańców Gminy Zduńska Wola, którzy zdecydowali się pracować na rzecz innych inspiruje idea samorządności, budowanie międzyludzkich kontaktów, służących rozwojowi społeczności lokalnej i poprawie warunków życia – na miarę możliwości i kompetencji.

Młodzieżowi radni podejmują działania, które są na stałe wpisane w kalendarz imprez gminnych, ale realizują także swoje – nowe – pomysły, np. akcja promująca Fundusz Sołecki podczas Gminnych Dożynek. Ostatni rok tej kadencji to kolejne, nowe pomysły do zrealizowania …

===========================================================================================================================

 

Pełny skład Młodzieżowej Rady Gminy Zduńska Wola

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Funkcja

 

Szkoła

1 Maciej Kaczmarek Przewodniczący MRG Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach
2 Krzysztof Urbaniak Wiceprzewodniczący MRG Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach
3 Patrycja Szrejter Wiceprzewodnicząca MRG Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego
w Janiszewicach
4 Róża Graf Sekretarz MRG Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach
5 Weronika Witczak Radny MRG Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach
6 Julia Jakubowiak Radny MRG Szkoła Podstawowa
w Annopolu Starym
7 Weronika Kowalska Radny MRG Szkoła Podstawowa
w Annopolu Starym
8 Julia Woźnicka Radny MRG Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Izabelowie
9 Natalia Barton Radny MRG Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Izabelowie
10 Monika Włodarczyk Radny MRG Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego
w Janiszewicach
11 Paulina Ratajczyk Radny MRG Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego
w Janiszewicach
12 Wiktoria Karasińska Radny MRG Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego
w Krobanowie
13 Krystian Michalski Radny MRG Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego
w Krobanowie
14 Natalia Juszczak Radny MRG Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
w Wojsławicach
15 Angelika Sołujan Radny MRG rezygnacja


W dniu 22 listopada 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranych radnych Młodzieżowej Rady Gminy Zduńska Wola. Rozpoczęło je wystąpienie Wójta Gminy – Henryka Staniuchy, który przybliżył zasady funkcjonowania samorządu, ideę samorządności i cele jakie, zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Zduńska Wola Statutem Młodzieżowej Rady, stawiane są przed młodymi radnymi.

Uczniowie gminnych placówek oświatowych, którzy uzyskali w wyborach mandat radnego, złożyli ślubowanie oraz wybrali spośród siebie przewodniczącego, dwoje wiceprzewodniczących oraz sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy.

Przewodniczącym MRG został Maciej Kaczmarek – uczeń III klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czechach. Wiceprzewodniczący to Krzysztof Urbaniak – uczeń klasy III gimnazjalnej także ze szkoły w Czechach oraz Patrycja Szrejter – uczennica II klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego
w Janiszewicach. Sekretarzem Młodzieżowej Rady została Róża Graf – uczennica II klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czechach.


W piątek, 8 grudnia 2017 roku, w Urzędzie Gminy Zduńska Wola odbyło się integracyjne spotkania członków Młodzieżowej Rady Gminy Zduńska Wola.

Gry i zabawy, których celem było wzajemne poznanie młodzieżowych radnych, poprowadził Sylwester Witczak – radny Rady Gminy Zduńska Wola. Nawiązanie dobrych kontaktów to warunek sprawnego działania i efektywna realizacja wyznaczonych celów.

Pierwsze zadanie młodzi radni omówili z Dawidem Antczakiem – pracownikiem Referatu promocji. To wigilia dla osób samotnych, organizowana przez Wójta Gminy od lat. Tym razem odbędzie się 15 grudnia br. przy współpracy Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Izabelowie, a pomagać będzie 8 radnych Młodzieżowej Rady Gminy.

 

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


Ochrona danych

Ochrona danych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

SIP

SIP

gpks

gpks

Znajdź nas na mapie

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook