Imieniny:
czwartek, 18 stycznia 2018
EnglishPolish

Listopadowe obrady gminnych radnych

W dniu 28 listopada odbyła się pierwsza sesja radnych Rady Gminy Zduńska Wola w nowym budynku Urzędu Gminy.  Podczas wtorkowej sesji  radni podjęli uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe oraz przyjęcia ich statutów. Podjęli także uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów wsi Tymienice, Suchoczasy, Annopole Stare i Piaski w gminie Zduńska Wola oraz w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czechy. Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty dla 1 grupy taryfowej odbiorców usług odprowadzania ścieków oraz uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zduńska Wola”.