Imieniny:
piątek, 22 czerwca 2018
EnglishGermanPolish

Kolejne inwestycje drogowe w Gminie Zduńska Wola

W dniu 03.11.2017 r. podpisane zostały umowy na przebudowę pięciu dróg gminnych
w miejscowościach: Krobanów, Opiesin, Tymienice (2 drogi), Wymysłów. Zakres przebudowy poszczególnych dróg obejmuje:

  • drogi gminnej nr 19099E w miejscowości Krobanów – wyprofilowanie istniejącej  nawierzchni utwardzonej, uzupełnienie podbudowy tłuczniem kamiennym, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy destruktem asfaltowym;
  • drogi gminnej nr 119065E w miejscowości Opiesin – budowę chodnika;
  • drogi gminnej nr 119093E w miejscowości Tymienice –  wykonanie jezdni  oraz obustronnych poboczy;
  • drogi gminnej nr 119094E w miejscowości Tymienice wyprofilowanie istniejącej nawierzchni, uzupełnienie podbudowy tłuczniem kamiennym, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy destruktem asfaltowym;
  • drogi gminnej nr 119095E w miejscowości Wymysłów – wykonanie jezdni, obustronnych poboczy oraz wyregulowanie istniejących wjazdów w odniesieniu do nowej niwelety drogi.

Wykonawcą robót jest Firma Usługowo-Handlowa “Martom” Mariusz Rubajczyk ze Zduńskiej Woli.

Łączny koszt wykonania  przebudowy ww. dróg stanowi kwotę 761 447,79 zł. Planowany termin zakończenia robót 29.06.2018r.