Imieniny:
niedziela, 15 września 2019
EnglishGermanPolish

Kolejne granty sołeckie trafiły do naszej Gminy

       

  W dniu 24 kwietnia 2018 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę
w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2018 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

         Gmina Zduńska Wola złożyła 3 wnioski. Wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

         W sołectwie Annopole Nowe realizowany będzie projekt pn. Annopole Nowe – jeszcze nowsze” – zagospodarowanie przestrzeni za budynkiem strażnicy OSP w Annopolu Nowym o wartości 8 500,00 zł. Dotacja udzielona z budżetu Województwa Łódzkiego wyniesie 5000,00 zł. Środki budżetu gminy Zduńska Wola to kwota 3 500,00 zł.

        W Sołectwie Biały Ług zaplanowano projekt pn. „Biały Ług z historią i tradycją”. Założenie projektu to przedstawienie historii powstania wsi Biały Ług oraz pokazanie zmian, jakie nastąpiły na przestrzeni lat. Wartość projektu opiewa na kwotę 7 510,00 zł.
z czego 5000,00 zł to środki z budżetu Województwa Łódzkiego, natomiast kwota 2 510,00 zł. to środki budżetu Gminy Zduńska Wola.

        Sołectwo Kłady zrealizuje projekt pn. „Kłady i Dionizów są FIT”. Celem projektu jest zaangażowanie społeczności lokalnej w sprawy sołectwa oraz budowanie tożsamości lokalnej poprzez wspólne zagospodarowywanie placu wiejskiego. Projekt zostanie zrealizowany
w kwocie 14000,00 zł. Środki Województwa Łódzkiego to kwota 5000,00 złotych, pozostałe 9 000,0 zł. to środki budżetu gminy Zduńska Wola.

 

wybory

wybory

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gpks

gpks

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook