Imieniny:
czwartek, 19 lipca 2018
EnglishGermanPolish

Granty sołeckie

GRANTY SOŁECKIE

 

Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu  21 czerwca 2016 roku podjął uchwałę
w sprawie przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań, na podstawie której ogłoszono nabór wniosków o przyznanie pomocy.

Wnioski złożyło 5 sołectw z ternu Gminy Zduńska Wola.

W dniu 31 sierpnia br. ogłoszono wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym udzielona zostanie pomoc finansowa. Zgodnie z wykazem pomoc finansową otrzymają 2 sołectwa z terenu Gminy, tj. sołectwo Biały Ług na realizację projektu
pn. „Dożynki sołeckie w sołectwie Biały Ług” oraz sołectwo Janiszewice na realizację projektu pn. „Bieg „5 Mil po gminie””.

W dniu 20 września 2016 r. w obecności członka Zarządu Województwa Łódzkiego Jolanty Zięby – Gzik umowę podpisał Wójt Gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha.

Pomysłodawcom gratulujemy. Wszystkich mieszkańców Gminy zapraszamy
do udziału w wyżej wymienionych przedsięwzięciach w dniu 25 września 2016 roku
o godz. 13:00.

stopka2