Imieniny:
czwartek, 19 lipca 2018
EnglishGermanPolish

Granty sołeckie rozdane

W dniu 30 maja 2017 r. Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Gmina Zduńska Wola złożyła 3 wnioski. W wyniku analizy w Urzędzie Marszałkowskim wybrano do realizacji 2 spośród nich – projekt sołectwa Annopole Nowe i projekt sołectwa Kłady.

W Annopolu Nowym realizowany będzie projekt pn. „Dbamy, bo nasze” polegający na modernizacji terenu wokół strażnicy OSP w Annopolu Nowym, tj. położenie kostki brukowej. Dotacja udzielona z budżetu Województwa Łódzkiego wyniesie 5 000,00 złotych. Środki budżetu gminy na realizację ww. zadania przeznaczone zostały w kwocie 9000,00 złotych.

W sołectwie Kłady zaplanowano projekt pn. „Z drogi na plac”, który przewiduje budowę altanki wraz z podłożem z kostki brukowej, zakup i montaż stołu do tenisa stołowego oraz zestawu do siatkówki. Uwieńczeniem realizacji projektu będzie spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Kłady i nagranie filmiku „Kłady – z drogi na plac”. Środki budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczone na realizację ww. projektu to 4 000,00 złotych. Środki budżetu Gminy Zduńska Wola zaplanowano w kwocie 8 800,00 złotych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017.