Imieniny:
niedziela, 25 sierpnia 2019
EnglishGermanPolish

PSZOK


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCHpszok

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NA TERENIE GMINY ZDUŃSKA WOLA

1. PSZOK w miejscowości Zduńska Wola, przy ulicy Zielonogórskiej 14/16 jest czynny w:
– pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 9.00 – 15.00;
– środę następującą po pierwszej sobocie miesiąca w godzinach 10.00 – 18.00;
– w trzecią sobotę miesiąca w godzinach 9.00 – 15.00;
– środę następującą po trzeciej sobocie miesiąca w godzinach 10.00 – 18.00.

2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, dostarczone samodzielnie przez mieszkańców Gminy Zduńska Wola, pochodzące wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych następujące rodzaje odpadów:
– odpady zielone.
– odpady wielkogabarytowe.
– odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe.
– przeterminowane leki,
– baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
– zużyte opony.

3. W celu przyjęcia dostarczonych odpadów należy okazać pracownikowi obsługi PSZOK dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Zduńska Wola. Za podstawowy dokument potwierdzający uznaje się dowód osobisty. W przypadku, gdy dokument ten wskazuje inne miejsce zameldowania niż wymagane dodatkowo okazać należy np. umowę najmu nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe lub potwierdzenie dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Wykaz miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Zduńska Wola znajduje się w dyspozycji obsługi.

4. Przyjęte odpady zostaną zważone i odnotowane w prowadzonej ewidencji.

5. Obsługa PSZOK prowadzi szczegółowy rejestr obejmujący rodzaj odpadu, kod, masę odpadów, datę przyjęcia oraz odbioru wraz z miejscem przeznaczenia dokąd odpady ostatecznie zostały przewiezione.

6. Na terenie PSZOK należy przestrzegać czystości i porządku oraz bezwzględnie zastosować się do poleceń i wskazań pracowników obsługi.

7. Oddawanie odpadów odbywa się w trybie samoobsługi przez oddających. Informacje na pojemnikach i kontenerach wskazują miejsca, gdzie należy je umieścić, a pracownicy obsługi nadzorują poprawność korzystania z punktu.

8.Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach ułatwiających identyfikację odpadu (np. przeźroczysty worek).

9. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli jego przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa (szczególnie jeśli rodzaj i ilość wskazywałyby na inne pochodzenie niż odpady bytowe, wytwarzane przez mieszkańców) oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.

wybory

wybory

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gpks

gpks

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook