Imieniny:
środa, 12 grudnia 2018
EnglishGermanPolish

Gmina Zduńska Wola z budżetem na 2018 rok

W dniu 28 grudnia 2017 r. na Sesji Rady Gminy Zduńska Wola, radni uchwalili budżet na rok 2018.

Dochody budżetowe na rok 2018 oszacowano na kwotę 47.346.055,00 zł, a na wydatki budżetowe zaplanowano 51.900.785 zł.

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę: 10.216.981,08 zł.

Najbardziej oczekiwanymi inwestycjami przez mieszkańców gminy są inwestycje w drogi publiczne. Jest to największy wydatek w przyszłorocznym budżecie i jest to 5.331.714 zł. Kwotę 578.792,20 zł gmina dołoży do budowy drogi powiatowej – łącznika z drogą ekspresową S8. 500.000 zł zabezpieczono na wykupy gruntów pod drogi. W ramach przebudowy dróg gminnych, zostanie wykonanych w różnych miejscowościach prawie 9 km dróg o nawierzchni asfaltowej i ponad 3 km chodników.

W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zabezpieczono  2.623.893 zł. W dalszym ciągu dotowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków. Przewiduje się także powstanie PSZOK-a oraz budowę instalacji odnawialnych źródeł energii wspólnie z gminą Zapolice.

W infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi wskazano kwotę 1.500.000 zł z  przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odejściami w miejscowości Ogrodzisko – etap 1.

Na budowę i modernizację oświetlenia przeznaczono kwotę 120.000 zł.

W ramach budżetu będą realizowane prace  dotyczące inwestycji oświatowych, wyposażenia placówek oświatowych, zagospodarowania działek, remontów i doposażenia świetlic, budowy i uzupełniania wyposażenia placów zabaw.

Projekt budżetu po pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie.

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


Ochrona danych

Ochrona danych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

SIP

SIP

gpks

gpks

Znajdź nas na mapie

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook