Imieniny:
sobota, 25 maja 2019
EnglishGermanPolish

Budowa PSZOK w Tymienicach z dofinansowaniem

 

Wójt Gminy w imieniu Gminy Zduńska Wola podpisał z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zduńska Wola”.

PSZOK zostanie zlokalizowany w miejscowości Tymienice na działce nr 49/5.
W ramach realizacji przewidziano zadania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, wykonaniem robót budowlano-montażowych związanych z utworzeniem PSZOK, zakupem wyposażenia m.in. kontenerów i pojemników do zbierania i magazynowania poszczególnych odpadów.

Przewidziano również realizację zadania związanego z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego, promocją i zarządzaniem projektem.

Szacowane koszty inwestycji to 1 328 031,00 z czego 85% wydatków kwalifikowanych,  to jest  899 881,39  zł gmina pozyskała z dofinansowania w ramach działania  V. Ochrona środowiska poddziałania V.2 Gospodarka odpadami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu, który wyłoni wykonawcę prac projektowych i budowalnych. Harmonogram realizacji projektu przewiduje zakończenie prac w terminie do 31.03.2020 r.  

 

wybory

wybory

okw

okw

wybory ławników

wybory ławników

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gpks

gpks

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook