Imieniny:
środa, 19 czerwca 2019
EnglishGermanPolish

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Zapolice

Informujemy, iż  wniosek złożony przez Gminę Zduńska Wola  w ramach naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 dotyczący wykorzystania OZE pod nazwą: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zduńska Wola i Zapolice ”, uzyskał negatywną ocenę formalną dokonaną przez Komisję Oceny Projektów.

Po analizie uzasadnienia otrzymanego od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego wskazującego powód odrzucenia projektu na etapie oceny  formalnej, po zasięgnięciu opinii prawnych, Partnerzy projektu zdecydowali o złożeniu pisemnego protestu od wyników przeprowadzonej oceny.  

O postępach w procedurze aplikacyjnej będziemy Państwa na bieżąco informować.

Z treścią pisma w sprawie oceny wniosku osoby zainteresowane mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Zduńska Wola w pokoju  nr 1 oraz w Urzędzie Gminy Zapolice w pokoju nr 23.

wybory

wybory

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gpks

gpks

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook