Imieniny:
środa, 19 czerwca 2019
EnglishGermanPolish

Bezpłatne warsztaty z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 45+

 

Zakres:

–     podstawowa obsługa komputera i Internetu,

–     udział w konferencji z ciekawymi gośćmi i interesującymi prelegentami w maju 2019 r. związanej z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

–     udział w aktywnościach dodatkowych mających na celu zapoznania się z nowoczesnymi technologiami
oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce

Planowane terminy warsztatów:

I               grupa – 06, 13, 20, 27 lutego                             sala 219

II              grupa – 07, 14, 21, 28 lutego                            sala 219

III             grupa – 06, 13, 20, 27 marca                            sala 219

IV            grupa – 07, 14, 21, 28 marca                            sala 219

V             grupa – 03, 10, 17, 24 kwietnia                        sala 219

VI            grupa – 04, 11, 18, 25 kwietnia                        sala 219

VII           grupa – 08, 15, 22, 29 maja                             sala 219

VIII          grupa – 05, 12, 19, 26 czerwca                        sala 219                

IX            grupa – 04, 11, 18, 25 września                       sala 219

X             grupa – 05, 12, 19, 26 września                       sala 219  

XI            grupa – 02, 09, 16, 23 października                 sala 219

XII           grupa – 03, 10, 17, 24 października                sala 219

XIII          grupa – 06, 13, 20, 27 listopada                       sala 219

XIV         grupa – 07, 14, 21, 28 listopada                       sala 219

 

Z przyczyn niezależnych od organizatora przewiduje się niewielkie zmiany terminów, o których niezwłocznie zostaną poinformowani uczestnicy warsztatów.     

Liczba miejsc: ogółem wynosi 140, maksymalnie 10 w każdej grupie

Dodatkowo zostanie utworzona Lista rezerwowa

Miejsce warsztatów:        Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

Czas trwania warsztatów: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą, w godzinach 09.30 – 13.00

Adresaci warsztatów: mieszkańcy Województwa Łódzkiego 45+, którzy pragną stać się „Ucyfrowieni”.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma prestiżowy dyplom Marszałka Województwa Łódzkiego!

Nabór uczestników odbywa się w sposób ciągły

W celu dokonania zapisu prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Cyfryzacji

Wydział Społeczeństwa Informacyjnego

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

tel.  42 663 37 10 lub 42 291 97 38

 

Opis projektu :

W Polsce jest ok. 10 mln seniorów wykluczonych cyfrowo, z czego w Województwie Łódzkim aż 65% populacji 45+. Poniższy pomysł jest krokiem do częściowego rozwiązania problemu wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych.

Zakłada się zorganizowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego cyklu warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe osób 45+ z terenu Województwa Łódzkiego
i będzie to III edycja projektu pn. „Ucyfrowieni”.

W 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego był realizowany projekt
pn. „Kapitał Innowacji 2009. Kurs trenerski w zakresie innowacji i społeczeństwa informacyjnego”. Projekt ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zakładał podniesienie poziomu wiedzy z zakresu innowacji i społeczeństwa informacyjnego, stanowiących element Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego oraz nabycie umiejętności trenerskich przez 10 pracowników UM w Łodzi. Trenerzy Ci powinni przekazywać zdobytą w trakcie projektu wiedzę innym.

W latach 2012-2013 w UMWŁ realizowane był projekt pn. „Kapitał Innowacji. e-rozwój województwa łódzkiego”, w którym przeszkoleni trenerzy ds. społeczeństwa informacyjnego i innowacji pogłębili nabyte wcześniej kompetencje. Ponadto, w latach 2010 – 2012 w ramach projektu pn. „Nowoczesny samorząd – Podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego WŁ” pracownicy UMWŁ
nabyli kompetencje komputerowe, które zostały potwierdzone certyfikatem ECDL
(Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy). W związku z tym, mają oni kompetencje, które mogą przekazać osobom z pokolenia 45+, które nie posiadają takich umiejętności.

Opisany projekt stanowi kontynuację idei zawartych w projektach z lat ubiegłych.

Projekt wpisuje się z zadania Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Cyfryzacji, tj. Edukowanie społeczeństwa w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy SI. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa opracowany w Ministerstwie Cyfryzacji …„nakłada na administrację publiczną obowiązek prowadzenia działań w celu stymulowania stałego wzrostu cyfrowych kompetencji mieszkańców oraz obsługujących ich pracowników administracji publicznej na wszystkich szczeblach”…., …„potrzebujemy stale, niezależnie od wieku, podnosić nasze kompetencje cyfrowe, by efektywnie korzystać
z dobrodziejstw cyfryzacji i konkurować na globalnym rynku”…..

Projekt pn. „Ucyfrowieni” stanowi kontynuację idei podjętej w projektach POKL.

Grupy docelowe: „Ucyfrowieni” – to 140 osób w wieku 45+ nieposiadających umiejętności obsługi komputera bądź posiadających podstawową wiedzę z tego zakresu, mieszkających
na terenie Województwa Łódzkiego, które dzięki projektowi nabędą umiejętności  informatyczne.

Osoby szkolące: pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Każdy warsztat będzie prowadzony przez 2 trenerów oraz dodatkowo przez innych pracowników, którzy przekażą dodatkowe informacje z tematyki związanej z warsztatami.

Nabór uczestników: otwarty nabór na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” ogłoszony na plakatach i stronie internetowej lodzkie.pl, si.lodzkie.pl, w przesłanej do gmin WŁ oraz instytucji, do których uczęszczają seniorzy, informacji o warsztatach.

Rejestracja na warsztaty będzie prowadzona telefonicznie. Każdy zainteresowany będzie musiał telefonicznie zapisać się na dany miesiąc, w którym odbywać się będą warsztaty.
Na każdy warsztat zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 osób. Przewiduje się zróżnicowanie poziomów na warsztaty dla początkujących i nieco bardziej zaawansowanych uczestników. Ponadto zostanie utworzona lista rezerwowa.

Częstotliwość spotkań: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą.

Miejsce szkoleń: sala Sejmiku UMWŁ bądź inna sala dostępna w danym terminie.

Sprzęt: komputery UMWŁ (zakupione w projekcie Nowoczesny Samorząd – podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego).

Tematyka: zastosowanie technologii informatycznych w życiu codziennym, e- podróże, e-zakupy, e-learning, e-urząd, e-administracja, cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura etc.

Produkt: dyplomy uczestnictwa podpisane przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Efekt końcowy: podniesienie umiejętności cyfrowych przez populację 45+ Województwa Łódzkiego.

Konferencje: zorganizowanie konferencji powiązanej z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego obchodzonego corocznie w dniu 17 maja. Każde obchody mają inny temat przewodni, toteż zgodnie z tematem zaproszeni goście – prelegenci wystąpią przed widownią złożoną z osób z pokolenia 45+, w tym uczestników warsztatów Ucyfrowieni.

Przewidywany całkowity koszt : 19.700 zł poniesione zostaną na zakup suszu konferencyjnego i wody mineralnej dla uczestników zajęć, materiałów: notatniki, długopisy pendrive’y, druki/gadżety promocyjne, które zostaną wręczone z dyplomami uczestnikom na zakończenie warsztatów wraz z dyplomami oraz przygotowanie konferencji, w tym usługa cateringowa i koszty promocji (ogłoszenia prasowe).

 

 

wybory

wybory

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gpks

gpks

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook