Imieniny:
sobota, 19 stycznia 2019
EnglishGermanPolish

Sensacja wywołana przez zimę…

Pod koniec 2010 roku, po uprzednim dopełnieniu formalności lokalizacyjnych, podjęto decyzję o przeniesieniu o około 150 metrów przystanku autobusowego w Tymienicach. Wykonano wiatę przystankową, ale warunki pogodowe uniemożliwiły utwardzenie pobocza – zatoki. Prace musiały zostać odłożone do czasu ustąpienia niesprzyjającej aury. Brak utwardzonego podłoża uniemożliwił przeniesienie słupa znaku przystankowego. Firmy drogowe, które mogłyby wykonać tę usługę określały termin realizacji na połowę kwietnia - najpierw kończyły prace rozpoczęte przed zimą.
         Tak więc, jeśli doszukiwać się przyczyny oddzielenia wiaty i przystanku to była to zima.
         Czy przeniesienie przystanku przed utwardzeniem pobocza i zmuszenie ludzi do wsiadania i wysiadania z autobusu na grząskie pobocze byłoby lepszym rozwiązaniem?
         Czy zatrzymywanie się autobusu na jezdni, bez zatoki w poboczu i blokowanie drogi, a tym samym stwarzanie zagrożenia byłoby lepszym rozwiązaniem?
         Pozostawiam to ocenie Państwa.
My też chcielibyśmy wykonać pracę w odpowiednim czasie ku zadowoleniu mieszkańców, ale pstryknięcie palcem zwykle nie wystarcza.

Więcej >

Zbliżają się kolejne obchody Światowego Dnia Ziemi ‘2011

Od 1990 roku Dzień Ziemi obchodzony jest również w Polsce. Od 1994 roku ogólnopolskie obchody Dnia Ziemi organizuje Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Głównym zadaniem tego święta od samego początku jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i życiem jej mieszkańców.

Więcej >

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Od 4 kwietnia 2011 r. weszła w życie ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tzw. „ustawa żłobkowa". Określono w niej zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad małymi dziećmi, warunki, w jakich mogą być świadczone usługi, zasady finansowania opieki oraz zasady sprawowania nadzoru nad warunkami i jakością opieki.

Więcej >

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informujemy, że 28 marca 2011 r. na sesji Rady Gminy Zduńska Wola została przyjęta uchwała zatwierdzająca Regulamin przekazywania dotacji z budżetu Gminy Zduńska Wola na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym, że przekazywanie dotacji stanowi wydatek z budżetu Gminy, uchwała podlega weryfikacji przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi, a następnie będzie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Po opublikowaniu i uprawomocnieniu będzie możliwe ogłoszenie naboru wniosków na udzielenie dotacji.

Więcej >

IV FESTYN RECYKLINGOWY – WOJSŁAWICE 2011

Zadanie ma stanowić kontynuację działań kampanii w zakresie edukacji ekologicznej, którą Gmina Zduńska Wola rozpoczęła w roku 2008 w ramach I Festynu recyklingowego i kontynuowała w latach 2009 i 2010 w ramach II i III Festynu recyklingowego. Podstawowym celem jest promowanie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, ograniczania emisji niskiej oraz zużycia energii i wody w gospodarstwach indywidualnych i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Harmonogram zadania jest tak skonstruowany, aby wprowadzał program edukacji ekologicznej równolegle we wszystkich grupach wiekowych mieszkańców gminy, jak i we wszystkich ogólnodostępnych formach, jakimi dysponuje gmina.

Więcej >

Laureaci i finaliści w Czechach

W tym roku uczniowie Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach biorąc udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych, spisali się wzorowo. Laureatami zostali: Adam Staniucha (uczeń klasy IIb) - Wojewódzki Przedmiotowy Konkurs z Fizyki, Marcin Guć (uczeń klasy Ib1) - Wojewódzki Przedmiotowy Konkurs z Historii, Wioletta Nowicka (uczennica klasy IIIb) i Jakub Wojtasik (uczeń klasy IIIb) - Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Sztuce (sekcja plastyki).

Więcej >

Spisz się sam !

Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony również w formie elektronicznej, bez użycia formularzy papierowych. W dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca br. respondenci będą mogli przekazywać dane spisowe na formularzach elektronicznych w drodze samospisu internetowego.

Więcej >

Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu

Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 17 marca 2011 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Więcej >

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe dla osób w wieku 18-24 lata i 45-64 lata.

Więcej >

Konsultacje zmian do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok

Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z wprowadzeniem zmian do programu współpracy Gminy Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który obowiązuje w 2011 r. Przygotowano wstępne zmiany do programu współpracy, które przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.
 

Więcej >

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


Ochrona danych

Ochrona danych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

SIP

SIP

gpks

gpks

Znajdź nas na mapie

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook