Imieniny:
czwartek, 19 lipca 2018
EnglishGermanPolish

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zduńska Wola


Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zduńska Wola

Wartość ogólna zadania: 221 144,34 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 187 492,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

dotacja w wysokości: 93 746,00 zł

pożyczka  w wysokości: 93 746,00 zł

Zakres prac objętych zadaniem:

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 15,0 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ =0,040 W/mK. Do wykonania 638,67 m2 ocieplenia ścian oraz 46,93 m2 ościeży ( styropian 5,0 cm ).
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy i ścian będących w kontakcie z gruntem styropianem ekstrudowanym o grubości 10,0 cm
  i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/mK. Do wykonania 66,95 m2 ocieplenia ścian oraz 3,55 m2 ościeży ( styropian 2 – 3 cm).
 3. Ocieplenie istniejącego stropodachu budynku poprzez ułożenie wełny mineralnej o grubości 20,0 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ =0,040 W/mK z następnym wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej. Do wykonania 269,82 m2 ocieplenia stropodachu.
 4. Ocieplenie istniejącej posadzki na gruncie poprzez ułożenie styropianu o grubości 10,0 cm i współczynniku przewodzenia ciepła
  λ =0,040 W/mK. Do wykonania 33,92 m2 ocieplenia stropu.
 5. Wymiana starych okien zewnętrznych na okna nowe PCV o współczynniku U = 1,3 W/m2*K oraz drzwi zewnętrznych na nowe
  o współczynniku U = 1,7 W/m2*K.    Do wykonania wymiana 38 sztuk okien o powierzchni 80,02 m2 oraz 1 sztuka drzwi o powierzchni 3,08 m2.
 6. Montaż nowego systemu c.w.u. z cyrkulacją i izolacją termiczna przewodów w oparciu o nowe źródło ciepła.
 7. Montaż nowego układu grzewczego z nowymi przewodami i nowymi grzejnikami z zaworami termostatycznymi, regulacja hydrauliczna instalacji.

Planowany termin zakończenia zadania 30.09.2017 r.